Bán đêm giao thừa một mình!

2022/11/07 Blog

xin chào. Đã đến giờ ăn sushi.

Bây giờ là tháng mười một, và chỉ còn hai tháng nữa trong năm nay!

Khoảng thời gian này, việc đặt chỗ cho đêm giao thừa sẽ bắt đầu.

Năm nay, chúng tôi sẽ bán các món ăn đầu tiên của năm mới tại Sushi time!

Chúng tôi sẽ bán osechi nhỏ cho một người trong năm nay là sáng kiến đầu tiên của chúng tôi.

Đó là một món quà năm mới hoàn hảo cho những người sống một mình và những món quà.

Vui lòng kiểm tra tại đây để biết chi tiết.

Tại Sushi time, chúng tôi giao bento ngon đến Osaka và Shiga, chủ yếu ở Kyoto.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi về ngân sách, nội dung và thời gian của bạn!